ส่วนพัฒนากายภาพ ตรวจความเรียบร้อยงานลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลาง มศว ก่อนจะเปิดให้บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งสำหรับออกกำลังกาย และเพื่อการเรียนการสอน ต่อไป

Suparat Chana 0 18

      

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2

Suparat Chana 0 31

ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา จัดกิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีเหล่าจิตอาสา ทั้งนิสิต บุคลากร จากมศว เขตวัีัฒนา และองค์กรเอกชนซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี ร่วมกันกวาดล้างถนนอโศกมนตรี และเช็ดถูราวกั้นถนน ตลอดจนป้ายให้ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบไปจนถึงปั้มน้ำมันเชลล์

      

RSS