Suparat Chana
/ Categories: ข่าวสาร

บรรยากาศโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562

ส่วนพัฒนากายภาพ: ดำเนินการจัด โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23-24 พฤษาคม 2562

Previous Article เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการแนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
Next Article ภาพบรรยากาศจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road"
Print
490