งานจ้างออกแบบวางผังระบบระบายน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย
 งานซ่อมแซมโครงสร้างฐานรากอาคารประสานมิตร
 งานปรับปรุงถนนทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์
 งานปรับปรุงถนนทางเข้าเพชรในตม
 งานปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ
 งานปรับปรุงร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​​​​​​​
 งานปรับปรุงโรงอาหาร 1​​​​​​​
 งานปรับปรุงหลังคากันสาดบริเวณสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 งานปรับปรุงหลังคากันสาดลานเล่นล้อ​​​​​​​
 งานปรับปรุงหลังคาที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารประสานมิตร​​​​​​​
 ปรับปรุงโครงสร้างฐานรากและห้องปฏิบัติงานส่วนกิจการนิสิต
 ปรับปรุงป้ายบอกทางรอบมหาวิทยาลัยฯ​​​​​​​
 ปรับปรุงพื้นที่และทำลู่วิ่งรอบสนามฯ​​​​​​​
 ปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยชั้น2 อาคารวิจัยฯ​​​​​​​
 ​​​​​​​ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์
 ปรับปรุงโรงพักขยะกลาง​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องน้ำชั้น2 อาคารวิจัยฯ​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องน้ำและระบบท่อน้ำอาคารอำนวยการนวัตกรรม
 ​​​​​​​ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ERP
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนทรัพยากรบุคคล​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนวินัยฯ​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น1 อาคารประสานมิตร​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น2 อาคาร14​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น7-8-9 อาคาร14​​​​​​​
 ปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางชั้น1 อาคารวิจัยฯ​​​​​​​
 ปรับปรุงอาคาร มรว จุรีพรหม​​​​​​​
 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)
 งานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตและพื้นที่ด้านหน้าอาคาร