ข่าวสาร/โครงการพัฒนากายภาพ

Suparat Chana
/ Categories: ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road"

ภาพบรรยากาศจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road"

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article บรรยากาศโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562
Print
564

 

โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ