เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

 

     เอกสารประกอบคำบรรยาย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด 

     บรรยายแผ่นดินไหว มศว_rev02 

     เอกสารประกอบคำบรรยาย คุณชูเลิศ  จิตเจือจุน

     01-Case Building Failure

     02-Structure Assessment

     03-Foundation Assessment

     04-Center One

     05 Uplift ท้ายบ้าน