ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการจองห้องอเนกประสงค์ ชั้น 21-22 อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ออนไลน์
เปิดให้บริการจองห้องอเนกประสงค์ ชั้น 21-22 อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ออนไลน์

เปิดให้บริการจองห้องอเนกประสงค์ ชั้น 21-22 อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ออนไลน์

ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการดี เปิดให้บริการจองห้องอเนกประสงค์ ชั้น 21-22 อาคารพัฒนานวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ออนไลน์ ผ่าน http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/ โดยระบุบัวศรีIDและทำตามขั้นตอนในระบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารและการลดการใช้กระดาษ รวมทั้งเพื่อความรวดเร็ว และความสะดวกของผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-6495000 ต่อ 12122

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินโครงการงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน นั้น ส่วนพัฒนากายภาพ จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร และปิดเส้นทางจราจร ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงการดังกล่าว และสามารถสอบถามการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรตามระยะเวลาการปรับปรุงได้ที่ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี 3 ขออภัยในความไม่สะดวก

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564
“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)
ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

       ตามที่มีประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) ข้อ 5 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนพัฒนากายภาพในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านการปรับปรุง ก่อสร้างและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

RSS
123