ข่าวสาร/ประกาศ/คำสั่ง

แจ้งปิดทางเข้า - ออก อาคารจอดรถใต้ดินด้านประตูอโศกมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
แจ้งปิดทางเข้า - ออก อาคารจอดรถใต้ดินด้านประตูอโศกมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

แจ้งปิดทางเข้า - ออก อาคารจอดรถใต้ดินด้านประตูอโศกมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564
“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564

“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 72 ปี มศว 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า (ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง)
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า (ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง)

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า (ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง)

ขอแจ้งแผนการดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในแต่ละอาคาร ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15889

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)
ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

       ตามที่มีประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) ข้อ 5 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนพัฒนากายภาพในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านการปรับปรุง ก่อสร้างและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

RSS
123