Search
× Search
 1. เปิดให้บริการจองห้องออนไลน์ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

  เปิดให้บริการจองห้องออนไลน์ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

  เปิดให้บริการจองห้องออนไลน์ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการจองห้องออนไลน์ "ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร" ชั้น 18  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/ ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม โทร.02-6495000 ต่อ 12122,12127

 2. " 7 จุด "  รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในมศว ประสานมิตร

  " 7 จุด "  รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในมศว ประสานมิตร

  " 7 จุด "  รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในมศว ประสานมิตร

  electronic waste (e-waste) หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่เสียหรือไม่มีคนต้องการ ซึ่งขยะเหล่านี้จะย่อยสลายเองไม่ได้และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดย AISจะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดมูลค่าได้อีกด้วย

  ชิ้นส่วนที่รับทิ้ง  : โทรศัพท์มือถือ /สายชาร์จ /พาวเวอร์แบงค์ /แบตเตอรี่มือถือ /หูฟัง อุปกรณ์เสริมต่างๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. "อาคารพักขยะกลาง มศว ประสานมิตร"

  "อาคารพักขยะกลาง มศว ประสานมิตร"

  โครงการซ่อมแซมอาคารพักขยะกลาง มศว ประสานมิตร
  โครงการแล้วเสร็จ :  วันที่ 1 เมษายน 2565 /พร้อมเปิดใช้งาน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
  ข้อมูลโครงการ :  เนื่องจากอาคารพักขยะกลางมีสภาพทรุดโทรม พื้นมีสภาพชำรุดเป็นร่องลึก รวมทั้งจุดชำรุดอื่นๆด้านภายนอกอาคาร จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมทั้งหมด ตั้งแต่งานวางเหล็ก RB เทปูนยกพื้นลานจอดรถ และทำผิว PU(Polyurethane Floor System)ด้านในอาคารพักขยะรวมทั้งทำผิวทรายล้างช่วงทางขึ้นและพื้นทางเข้าด้านหน้าพร้อมปรับแต่งขอบกันตก ,ทำสีป้ายอาคารพักขยะใหม่ทุกจุดและปรับพื้นรางระบายน้ำทิ้งตลอดแนว ทั้งนี้เพื่อให้ถูกสุขอนามัยและเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งการแยกสัดส่วนประเภทขยะที่ถูกต้อง รองรับนโยบายของโครงการ SUN Thailand (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook)

RSS
12

อาจารย์และบุคลากร web Tracking ipass
ส่วนพัฒนากายภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top